Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về EditText và TextView 2 thành phần được dùng khá nhiều trong các app android. EditText: Các bạn có thể hiểu đơn giản giống như ô đăng