fbpx

Service Archive

11 Th5 2014

TUT ANDROID 026: Service trong android | bound services (part 3)

Trong tut lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ 2 để bindService đó là dùng Messenger class Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về sử dụng bound services với messager class trong
9 Th5 2014

TUT ANDROID 025: Service trong android | Bound Services (part 2)

Trong ví dụ này mình sẽ hướng dẫn các bạn về Bound Services Bound Services đóng vai trò như một server trong mô hình client-server. Bound Services cho phép các thành phần của app (như activity) có
28 Th4 2014

TUT ANDROID 024: Service trong android

Service là một trong 4 thành phần chính của android. Service không có giao diện chuyên dùng để thực hiện một nhiệm vụ nào đó được thực hiện ngầm dưới background mà không cần tương tác đến