fbpx

php Archive

16 Th2 2014

Tut PHP 004: kiểu dữ liệu trong PHP

Mặc dù PHP hỗ trợ rất nhiều kiểu dữ liệu nhưng trong bài học này mình chỉ giới thiệu cho các bạn 7 kiểu dữ liệu hay được dùng nhất đó là: string, integer, float, boolean. Sau
14 Th2 2014

Tut php 003: khai báo và sử dụng biến trong PHP

Biến trong PHP cũng tương tự với biến trong những ngôn ngữ khác, chúng có tác dụng lưu trữ thông tin tạm thời. Ví dụ: Biến không những có thể lưu trữ giá trị mà nó còn
13 Th2 2014

Tut php 001: Cài đặt XAMPP chạy php trên localhost

1. Download bản XAMPP mới nhất tại http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 2. Sau khi download file click install 3. Chọn thành phần sẽ cài đặt 4. Mặc định hệ thống sẽ chọn install xampp trong thư mục C:\xampp. Nếu bạn muốn