fbpx

localhost Archive

2 Th3 2014

Tut Magento 002: hướng dẫn cài đặt magento trên localhost

Trong bài  Hướng dẫn cài đặt magento trên localhost này mình sẽ hướng dẫn dẫn các bạn cài đặt magento trên máy tính cá nhân một cách tỉ mỉ nhất kèm theo những hình ảnh minh họa
13 Th2 2014

Tut php 001: Cài đặt XAMPP chạy php trên localhost

1. Download bản XAMPP mới nhất tại http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 2. Sau khi download file click install 3. Chọn thành phần sẽ cài đặt 4. Mặc định hệ thống sẽ chọn install xampp trong thư mục C:\xampp. Nếu bạn muốn