fbpx

ListView Archive

28 Th3 2014

TUT ANDROID 015: ANDROID CUSTOM LISTVIEW TUTORIAL (PART 2)

Trong ví dụ này mình sẽ giới thiệu một cách khác để tạo custom listview  đó là sử dụng ViewHolder. Đây là cách viết custom listview có độ custom rất cao và tối ưu về mặt hiệu năng.
6 Th3 2014

Tut Android 008: User Interface trong android – listview (part 6)

Listview trong Android là thành phần cho phép bạn hiển thị dữ liệu theo dạng danh sách theo chiều dọc Mình sẽ giới thiệu cho các bạn các bước để có thể xây dựng 1 listview đơn