fbpx

Listview custom Archive

28 Th3 2014

TUT ANDROID 015: ANDROID CUSTOM LISTVIEW TUTORIAL (PART 2)

Trong ví dụ này mình sẽ giới thiệu một cách khác để tạo custom listview  đó là sử dụng ViewHolder. Đây là cách viết custom listview có độ custom rất cao và tối ưu về mặt hiệu năng.
25 Th3 2014

Tut Android 014: Android custom listview tutorial (part 1)

Có nhiều cách để các bạn có thể tạo một listview custom layout item mình sẽ dần dần giới thiệu các cách trong các ví dụ về listview tiếp theo Về cơ bản tất cả các listview