Mặc dù PHP hỗ trợ rất nhiều kiểu dữ liệu nhưng trong bài học này mình chỉ giới thiệu cho các bạn 7 kiểu dữ liệu hay được dùng nhất đó là: string, integer, float, boolean. Sau