ImageView: trong andoird là lớp hỗ trợ các bạn hiện thị các ảnh một cách dễ dàng. ImageButton: trong android bạn có thể sử dụng ImageButton để hiển thị một Button thông thường với hình nền là