fbpx

Học lập trình web php Archive

27 Th2 2014

Tut PHP 007: toán tử trong PHP

1. Toán tử số học Toán tử số học là những dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra còn có phép chia lấy dư (%). Được sử dụng để lấy
23 Th2 2014

Tut PHP 006: hằng trong PHP

Trong PHP thì hằng được dùng để chỉ những giá trị không thay đổi và cũng không thể chỉnh sửa được trong suốt quá trình chạy chương trình. 1. Khai báo hằng trong PHP – Tên hằng
19 Th2 2014

Tut PHP 005: xử lý chuỗi trong PHP

String là một kiểu dữ liệu rất quan trọng trong PHP, một số kiểu dữ liệu khác như integer hay float trong nhiều trường hợp có thể coi như những string. Sau đây mình sẽ đưa ra
16 Th2 2014

Tut PHP 004: kiểu dữ liệu trong PHP

Mặc dù PHP hỗ trợ rất nhiều kiểu dữ liệu nhưng trong bài học này mình chỉ giới thiệu cho các bạn 7 kiểu dữ liệu hay được dùng nhất đó là: string, integer, float, boolean. Sau
14 Th2 2014

Tut php 003: khai báo và sử dụng biến trong PHP

Biến trong PHP cũng tương tự với biến trong những ngôn ngữ khác, chúng có tác dụng lưu trữ thông tin tạm thời. Ví dụ: Biến không những có thể lưu trữ giá trị mà nó còn
13 Th2 2014

Tut php 002: Cú pháp cơ bản trong PHP

Cú pháp cơ bản trong PHP là những cái cơ bản nhất để ta có thể viết ra được một đoạn code PHP, có thể nó chỉ là một dòng in ra đoạn text “Hello wordld”. Một
13 Th2 2014

Tut php 001: Cài đặt XAMPP chạy php trên localhost

1. Download bản XAMPP mới nhất tại http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 2. Sau khi download file click install 3. Chọn thành phần sẽ cài đặt 4. Mặc định hệ thống sẽ chọn install xampp trong thư mục C:\xampp. Nếu bạn muốn