Để lập trình ứng dụng android trên nền tảng android chúng ta phải cài đặt các phần sau: Cài đặt JDK: –       Để download JDK bạn vào link sau: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html Note: bạn down bản cài phù hợp