fbpx

Android tutorials Archive

22 Th4 2014

Tut Android 023: Load images từ server trong Android

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng trên Android thực hiện việc tải hình ảnh trên server, web về thiết bị Android để hiển thị chúng. Và nếu bạn là một người lập trình Android thì việc
7 Th4 2014

TUT ANDROID 018: SQLite trong Android (PART 1)

SQLite là một loại cơ sở dữ liệu trên mobile. Có nhiều cách để lưu trữ dữ liệu trong android như ghi dữ liệu dưới dạng text file, xml hay SharePreference và SQLite. Do SQLite là file
1 Th4 2014

TUT ANDROID 017: Intent trong Android

Intent là thành phần rất quan trọng trong android. Nó có mặt ở tất cả các phần trong ứng dụng của android. Các bạn có thể hiểu nôm na Intent giống như một bức thư được truyền