Trong bài trước mình đã giới thiệu với các bạn về cách cài đặt và chạy một ví dụ đơn giản nhất về app trong android. Trong bài này mình sẽ giới thiệu về các thành phần