fbpx
11 Th4 2014

TUT ANDROID 019: SQLite trong Android (part 2) – Multiple tables

Như đã nói với các bạn ở bài trước bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với nhiều bảng CSDL trong SQLite. Do ví dụ này mục đích được viết để hướng dẫn các
8 Th4 2014

Tut Magento 009: Các kiểu dữ liệu hiển thị trong grid admin Magento (part 1)

Trong Tut Magento 008 mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo một grid đơn giản trong backend của Magento, tuy nhiên để tạo được một grid bao gồm nhiều kiểu dữ liệu hiển thị khác nhau
7 Th4 2014

TUT ANDROID 018: SQLite trong Android (PART 1)

SQLite là một loại cơ sở dữ liệu trên mobile. Có nhiều cách để lưu trữ dữ liệu trong android như ghi dữ liệu dưới dạng text file, xml hay SharePreference và SQLite. Do SQLite là file
4 Th4 2014

Tut Magento 008: Tạo một grid trong backend Magento

Trong những tut trước mình đã giới thiệu về những thành phần cơ bản của một module trong magento như: block, template, layout, config… và nó sẽ là nền tảng cơ bản cho các bạn có thể
1 Th4 2014

TUT ANDROID 017: Intent trong Android

Intent là thành phần rất quan trọng trong android. Nó có mặt ở tất cả các phần trong ứng dụng của android. Các bạn có thể hiểu nôm na Intent giống như một bức thư được truyền
31 Th3 2014

Tut Magento 007: Magento config – cấu hình trong magento (part 2)

Trong Tut Magento 006 mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng một số thẻ trong file config.xml như: modules, global, admin, adminhtml… và hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu thêm một số thẻ khác
29 Th3 2014

Tut Android 016: Một vài thủ thuật trong Eclipse

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số thủ thuật trong Eclipse: các tổ hợp phím tắt hay sử dụng và các hướng dẫn cơ bản về tạo file trong eclipse. Việc biết về
29 Th3 2014

Tut Magento 006: Magento config – cấu hình trong magento (part 1)

Tut Magento 005 mình đã hướng dẫn các bạn tạo một module mới trong magento tuy nhiên module đó hết sức đơn giản nên hôm nay chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu sâu hơn về nó.
28 Th3 2014

TUT ANDROID 015: ANDROID CUSTOM LISTVIEW TUTORIAL (PART 2)

Trong ví dụ này mình sẽ giới thiệu một cách khác để tạo custom listview  đó là sử dụng ViewHolder. Đây là cách viết custom listview có độ custom rất cao và tối ưu về mặt hiệu năng.
25 Th3 2014

Tut Android 014: Android custom listview tutorial (part 1)

Có nhiều cách để các bạn có thể tạo một listview custom layout item mình sẽ dần dần giới thiệu các cách trong các ví dụ về listview tiếp theo Về cơ bản tất cả các listview