29 Nov 2014

Theme magento 02

Theme magento miễn phí giành cho những website bán hàng: 1. Thời trang, đồ dùng cho trẻ con 2. Thời trang, quần áo cho người lớn 3. Quà tặng 4. Đồ ăn & đồ uống Một số
28 Nov 2014

Theme magento 01

Theme giành cho những website bán đồ thời trang như quần áo, giầy dép, mũ, khăn… – Phù hợp với nhiều loại sản phẩm – Có thể thay đổi được kích thước của sản phẩm – Tích
20 Jul 2014

TUT ANDROID 030: ANDROID CUSTOM DIALOG

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo custom dialog trong android bằng việc sử dụng xml layout file. Để các bạn hiểu rõ vấn đề này mình sẽ làm một ứng dụng đơn
20 Jun 2014

TUT ANDROID 029: Google Map API v2 trong android

Trong bài này  mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với Google Map API v2 trong android. Để làm việc với Google Map API v2 các bạn cần chuẩn bị các thứ bước như sau. Bước
18 Jun 2014

Tut Magento 014: Tạo một grid hiển thị dữ liệu ngoài frontend Magento

Lâu rồi ta đã quen thao tác và hiển thị dữ liệu trong admin và hôm nay mình sẽ giới thiệu một topic tương đối hữu ích cho người đang tìm hiểu Magento đó là “tạo grid
27 May 2014

TUT ANDROID 028: DIALOG|NOTIFICATION|PICKER TRONG ANDROID

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thành phần để hiện thị thông báo trong android đó là dialog và notification và thành phần để  cài đặt thời gian và ngày là TimePickerDialog và DatePickerDialog. Để các
18 May 2014

TUT ANDROID 027: Broadcast Receiver trong android

Broadcast Receiver là một trong các thành phần chính của android các bạn có thể hiểu nó như một bộ thu các bản tin cần thiết cho apps. Các bản tin được thu ở đây chính là
17 May 2014

Tut Magento 013: Thao tác dữ liệu trong form backend Magento

Trong Tut Magento 012 mình có hướng dẫn các bạn tạo một form để edit dữ liệu trong backend Magento nhưng vẫn chưa nói gì đến những phương thức xử lý dữ liệu được post lên từ
11 May 2014

TUT ANDROID 026: Service trong android | bound services (part 3)

Trong tut lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ 2 để bindService đó là dùng Messenger class Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về sử dụng bound services với messager class trong
9 May 2014

TUT ANDROID 025: Service trong android | Bound Services (part 2)

Trong ví dụ này mình sẽ hướng dẫn các bạn về Bound Services Bound Services đóng vai trò như một server trong mô hình client-server. Bound Services cho phép các thành phần của app (như activity) có