fbpx

Tut PHP 004: kiểu dữ liệu trong PHP

Mặc dù PHP hỗ trợ rất nhiều kiểu dữ liệu nhưng trong bài học này mình chỉ giới thiệu cho các bạn 7 kiểu dữ liệu hay được dùng nhất đó là: string, integer, float, boolean. Sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng kiểu dữ liệu một để biết được khi nào thì nên sử dụng chúng và sử dụng như thế nào thì hợp lý.

1. String

String được định nghĩa đơn giản là một chuỗi các ký tự ghép liền nhau. Ví dụ “Hello”. Mỗi khi ta nhìn thấy 1 đoạn đoạn text hay một chuỗi ký tự được viết trong dấu nháy kép hoặc dấu nháy đơn thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đó là một string.
Ví dụ trong PHP:

<!--?php $str = "Xin chào tất cả các bạn! Mình là Blanka"; echo $str; ?-->

Trong đoạn code trên thì $str lưu trữ giá trị của một string.

2. Integer

Integer thì chúng ta đã quá quen thuộc với tập hơn các số nguyên rồi nên mình sẽ không nói nhiều đến phần này nữa. Chỉ có một số quy tắc sau:
+ Số nguyên phải có ít nhất 1 chữ số từ 0-9
+ Số nguyên không được có dấu “,”
+ Số nguyên không được có dấu “.” giống như của số thập phân.
+ Số nguyên có thể âm hoặc dương, số âm có dấu “-” ở đằng trước.
+ Số nguyên là một trường hợp đặc biệt của số thập phân.

3. Float (double hay real number)

Ví dụ:


$firstNumber = 1.234;

$secondNumber = 1.23e3

$thirdNumber = 7E-10;

Kích cỡ của kiểu float tùy thuộc vào platform (nền) ,giá trị lớn nhất là xấp xỉ 1.8e308

4. Boolean

Biến thuộc kiểu boolean chỉ có giá trị là true (TRUE) hoặc false (FALSE).

Ví dụ:


$x = true;

$y = false;

Kiểu giá trị boolean sẽ được dùng rất nhiều trong các biểu thức điều kiện như if else, do while, …

5. Array

Mảng là một kiểu dữ liệu mà có thể lưu trữ rất nhiều giá trị trong một biến. Ví dụ:


$a  =  array(1, 4, 5, 5, 6, 7, 56, 67);

hoặc:


$b = array("blue", "red", "green");

Chúng ta có thể sử dụng mảng 1 chiều hoặc mảng nhiều chiều tùy ý. Trong ví dụ trên thì $a và $b là 2 mảng một chiều, chúng ta có thể truy cập đến 1 phần tử của mảng: $a[3].

Ví dụ về mảng 2 chiều:


<!--?php $c = array( array("color"=-->"red", "length"=>"80", "hobby"=>"sport")

);

?>

Truy cập đến 1 phần tử: $c[0][“length”].

6. Object

Đối tượng định nghĩa theo lập trình hướng đối tượng thì là thể hiện của một lớp.

Trong PHP, một đối tượng phải được khai báo rõ ràng.

Đầu tiên chúng ta phải khai báo một lớp đối tượng sử dụng từ khoá class. Một lớp là một cấu trúc có thể chứa các thuộc tính và phương thức. Sau khi khai báo class chúng ta phải khởi tạo đối tượng trước khi sử dụng nó.


<!--?php class Car { var $color; function Car($color="green") { $this--->color = $color;
}
function what_color()
{
return $this->color;
}
}
?>

7. Null

Là kiểu giá trị đại diện cho những biến không có giá trị. Ví dụ:


$x = null;

var_dump($x);

Kết quả sẽ không in ra cái gì cả. Cần phân biệt giá trị null với những chuỗi rỗng.
* Kết luận: Kết thúc bài học chúng ta đã nắm được cách sự khác nhau giữa các kiểu dữ liệu cơ bản, qua đó sử dụng nó một cách chính xác hơn. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến phần này có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi qua forum forum.basetut.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *