fbpx

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Ubuntu 16.04

Thông thường một bạn mới học quản lý và cài đặt server Linux sẽ khá khó tiếp cận bài học này bởi vì trong topic mình cho luôn các câu lệnh để các bạn copy và run tuy nhiên các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề này vì dần dần các bạn sẽ hiểu khi tiếp xúc nhiều.

LAMP là một trong những phần mềm phổ biến nhất trên Linux để chạy những website PHP như Magento, wordpress, joomla,… bởi quá trình cài đặt đơn giản, dễ fix bug và cái quan trọng là dễ học.

1. Install Apache & Allow in Firewall

 
 

Install Apache

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2

Chỉ cần chạy xong 2 câu lệnh này ta đã cài đặt xong Apache trên server Ubuntu. Tiếp theo ta sẽ set ServerName global để loại bỏ những cảnh báo về cú pháp. Hiện tại khi ấn lệnh:
sudo apache2ctl configtest

Sẽ show ra một thông báo:
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

Mở file config của apache bằng câu lệnh:
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Sau đó add thêm dòng code sau vào 1 vị trí bất kỳ:
ServerName server_domain_or_IP

Trong đó server_domain_or_IP là domain hoặc IP. Thường thì ta sẽ điền IP. Bây giờ ta có thể test lại câu lệnh:
sudo apache2ctl configtest

để xem được kết quả trả về. Restart apache bằng câu lệnh:
sudo systemctl restart apache2
 

Điều chỉnh Firewall để cho phép truy cập vào website

Mục tiêu của phần này là enable port 80 và 443 cho phép khách hàng có thể truy cập vào website. Hãy sử dụng câu lệnh sau để check:

sudo ufw app list


Kết quả show ra:

Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
  OpenSSH


Enable Apache Full bằng câu lệnh:

sudo ufw allow in "Apache Full"


Sau đó bạn có thể check bằng cách truy cập vào domain hoặc ip trên trình duyệt.http://your_server_IP_address Bạn sẽ thấy màn hình chào của Apache xuất hiện. 

 

2. Install Mysql

Ấn lệnh:

sudo apt-get install mysql-server


và làm theo hướng dẫn là ok. Bước này khá đơn giản. Nếu muốn bảo mật hơn thì có thể chạy thêm một câu lệnh:

mysql_secure_installation


Câu lệnh này có thể giúp server xóa đi những mối nguy hiểm như: dữ liệu mặc định, truy cập vào root account và yêu cầu đối với password của user mysql.

 

3. Install PHP

Sử dụng câu lệnh sau để cài đặt php

sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql


Trong câu lệnh này thì ngoài việc cài đặt php còn có thêm extension: mcrypt, php mysql, lib apache mode php. Mặc định sau khi cài đặt php thì file html sẽ được ưu tiên hơn file php, nếu muốn sửa lại thì hãy edit file dir.conf:

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf


Chúng ta sẽ thấy nội dung của file này là:

<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex **index.html** index.cgi index.pl **index.php** index.xhtml index.htm
</IfModule>


Ta chỉ cần move index.php lên đầu tiên là ok.

<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>


Sau khi save lại file thì restart lại appache.

sudo systemctl restart apache2


Như vậy là ta đã hoàn thành xong việc cài đặt LAMP trên Ubuntu 16.04. Bước cuối cùng ta sẽ test file php trên server bạn vừa cài để đảm bảo mọi thứ đã ok. – Tạo một file info.php trong thư mục /var/www/html

sudo nano /var/www/html/info.php


– Chèn đoạn code sau vào file này:

<?php
phpinfo();
?>


– Truy cập vào đường link http://your_server_IP_address/info.php bằng trình duyệt để xem kết quả trả về. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *