fbpx

Tut Magento 015: Get Url trong Magento

Magento là một open source tương đối phức tạp và mềm dẻo nên ngay cả những việc tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu chúng ta chưa từng nghe hay đọc về nó thì cũng rất khó để có thể code được. Việc get Url trong Magento cũng là một trong những việc chúng ta phải làm thường xuyên trong quá trình code extension nhưng ít ai có thể nắm được nó từ A->Z.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những hàm cơ bản của Magento để lấy ra các url một cách dễ dàng.

1. Get base url


Mage::getBaseUrl() ; // Get base url path e.g. http://example.com/

Mage::getBaseUrl('media') ; // Get MEDIA folder path e.g. http://example.com/media/

Mage::getBaseUrl('js') ; // Get JS folder path e.g. http://example.com/js/

Mage::getBaseUrl('skin') ; // Get SKIN folder path e.g. http://example.com/skin/

2. Get current url


Mage::helper('core/url')->getCurrentUrl();

3. Get module url


Mage::getUrl('route/controller/action');

4. Get secure url

Mage::getUrl('',array('_secure'=>true));
Mage::getUrl('route/controller/action',array('_secure'=>true));

5. Get url in static block

– Get Base URL

{{base url=''}}

– Get Skin URL

{{skin url='images/imagename.jpg'}}

– Get Media URL

{{media url='/imagename.jpg'}}

– Get Store URL

{{store url='mypage.html'}}

Bài viết tuy rất ngắn gọn nhưng mình vẫn mong nó có thể giúp mọi người không bị nhầm lẫn khi lấy một cái link trong Magento. Cảm ơn và hẹn các bạn trong một tutorial mới!

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *