Thông thường một bạn mới học quản lý và cài đặt server Linux sẽ khá khó tiếp cận bài học này bởi vì trong topic mình cho luôn các câu lệnh để các bạn copy và run