1. Install Apache & Allow in Firewall Install Apache Chỉ cần chạy xong 2 câu lệnh này ta đã cài đặt xong Apache trên server Ubuntu. Tiếp theo ta sẽ set ServerName global để loại bỏ những