Lập trình Android Archive

21 Apr 2014

TUT ANDROID 022: Đọc ghi file trong android

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc và ghi file trong android. Các bạn có thể đọc và ghi một file vào bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài trong android. Để các
17 Apr 2014

TUT ANDROID 021: Sharepreferences trong android

Sharepreferences là một Interface trong android giúp chúng ta có thể lưu và truy xuất dữ liệu một cách dễ dàng. Thực tế dữ liệu được lưu dưới dạng file xml với “tag” và “value”. Thông thường
15 Apr 2014

TUT ANDROID 020: ContentProvier trong android

ContentProvier trong android bao gồm 2 loại chính là android platform provider và custom content provider Trong ví dụ này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng android platform provider tức là các provider
14 Apr 2014

Navigation Drawer trong Android

Navigation Drawer là một bảng điều hướng xuất hiện khi bạn vuốt trên màn hình từ cạnh trái sang cạnh phải hay từ cạnh phải sang trái. Ngoài ra Navigation Drawer còn có thể xuất hiện khi ban chạm vào
11 Apr 2014

TUT ANDROID 019: SQLite trong Android (part 2) – Multiple tables

Như đã nói với các bạn ở bài trước bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với nhiều bảng CSDL trong SQLite. Do ví dụ này mục đích được viết để hướng dẫn các
7 Apr 2014

TUT ANDROID 018: SQLite trong Android (PART 1)

SQLite là một loại cơ sở dữ liệu trên mobile. Có nhiều cách để lưu trữ dữ liệu trong android như ghi dữ liệu dưới dạng text file, xml hay SharePreference và SQLite. Do SQLite là file
1 Apr 2014

TUT ANDROID 017: Intent trong Android

Intent là thành phần rất quan trọng trong android. Nó có mặt ở tất cả các phần trong ứng dụng của android. Các bạn có thể hiểu nôm na Intent giống như một bức thư được truyền
29 Mar 2014

Tut Android 016: Một vài thủ thuật trong Eclipse

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số thủ thuật trong Eclipse: các tổ hợp phím tắt hay sử dụng và các hướng dẫn cơ bản về tạo file trong eclipse. Việc biết về
28 Mar 2014

TUT ANDROID 015: ANDROID CUSTOM LISTVIEW TUTORIAL (PART 2)

Trong ví dụ này mình sẽ giới thiệu một cách khác để tạo custom listview  đó là sử dụng ViewHolder. Đây là cách viết custom listview có độ custom rất cao và tối ưu về mặt hiệu năng.
25 Mar 2014

Tut Android 014: Android custom listview tutorial (part 1)

Có nhiều cách để các bạn có thể tạo một listview custom layout item mình sẽ dần dần giới thiệu các cách trong các ví dụ về listview tiếp theo Về cơ bản tất cả các listview