Trước khi hướng dẫn cài đặt Magento 2.3 trên localhost mình sẽ giới thiệu một chút về Magento version mới nhất là 2.3.2 giúp các bạn tự học magento 2 có cái nhìn tổng quát nhất về