fbpx

Author Archive

20 Th7 2014

TUT ANDROID 030: ANDROID CUSTOM DIALOG

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo custom dialog trong android bằng việc sử dụng xml layout file. Để các bạn hiểu rõ vấn đề này mình sẽ làm một ứng dụng đơn
20 Th6 2014

TUT ANDROID 029: Google Map API v2 trong android

Trong bài này  mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với Google Map API v2 trong android. Để làm việc với Google Map API v2 các bạn cần chuẩn bị các thứ bước như sau. Bước
27 Th5 2014

TUT ANDROID 028: DIALOG|NOTIFICATION|PICKER TRONG ANDROID

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thành phần để hiện thị thông báo trong android đó là dialog và notification và thành phần để  cài đặt thời gian và ngày là TimePickerDialog và DatePickerDialog. Để các
18 Th5 2014

TUT ANDROID 027: Broadcast Receiver trong android

Broadcast Receiver là một trong các thành phần chính của android các bạn có thể hiểu nó như một bộ thu các bản tin cần thiết cho apps. Các bản tin được thu ở đây chính là
11 Th5 2014

TUT ANDROID 026: Service trong android | bound services (part 3)

Trong tut lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ 2 để bindService đó là dùng Messenger class Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về sử dụng bound services với messager class trong
9 Th5 2014

TUT ANDROID 025: Service trong android | Bound Services (part 2)

Trong ví dụ này mình sẽ hướng dẫn các bạn về Bound Services Bound Services đóng vai trò như một server trong mô hình client-server. Bound Services cho phép các thành phần của app (như activity) có
28 Th4 2014

TUT ANDROID 024: Service trong android

Service là một trong 4 thành phần chính của android. Service không có giao diện chuyên dùng để thực hiện một nhiệm vụ nào đó được thực hiện ngầm dưới background mà không cần tương tác đến
22 Th4 2014

Tut Android 023: Load images từ server trong Android

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng trên Android thực hiện việc tải hình ảnh trên server, web về thiết bị Android để hiển thị chúng. Và nếu bạn là một người lập trình Android thì việc
21 Th4 2014

TUT ANDROID 022: Đọc ghi file trong android

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc và ghi file trong android. Các bạn có thể đọc và ghi một file vào bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài trong android. Để các
17 Th4 2014

TUT ANDROID 021: Sharepreferences trong android

Sharepreferences là một Interface trong android giúp chúng ta có thể lưu và truy xuất dữ liệu một cách dễ dàng. Thực tế dữ liệu được lưu dưới dạng file xml với “tag” và “value”. Thông thường